Nepodceňujte údržbu kotlů

Provozování kotlů, určených k účinné výrobě tepla spalováním energetického zdroje, s sebou nese řadu specifických náležitostí, daných technickými podmínkami od výrobce. I přes dodržení všech technických podmínek je však třeba provádět pravidelnou údržbu kotle.

Provozování kotlů, určených k účinné výrobě tepla spalováním energetického zdroje, s sebou nese řadu specifických náležitostí, daných technickými podmínkami od výrobce. I přes dodržení všech technických podmínek je však třeba provádět pravidelnou údržbu kotle.

Kotle obvykle sestávají ze dvou základních částí: spalovací komory a výměníku. Už z principu slova spalování vychází pojem emise a také nespalitelné pevné části, tedy zbytky po spalování. Pevné zbytky, pokud z kotle nevyjdou se spalinami, nebo nezůstanou v prostoru určeném k jejich odstranění (popelník), kotel zanáší. Pro efektivní výrobu tepla je proto nutné spalovací komoru i výměník čistit.

Kvůli napojení kotlů na tlakové okruhy různých soustav, jako je voda či plyn, je nezbytná kontrola netěsností. V neposlední řadě se nesmí zapomínat ani na údržbu souvisejících systémů kotlů (např. regulace). I na to myslí povinné revize kotlů.

Kdy čistit kotel
Frekvenci údržby konkrétního kotle určuje výrobce, případně jeho provozní potřeba. V případě starších kotlů na tuhá paliva se může vlivem jejich snížené kvality a nevhodného používání jednat o velmi časté čištění několikrát za sezónu. Nové kotle většinou vyžadují odstávku jednou ročně, ideálně v letních měsících.

Moderní automatické kotle s inteligentním řízením totiž potřebují určitou kvalitu paliv a řídicí systém zároveň nedovolí neefektivní spalování. K jejich zanášení tak dochází minimálně a frekvence údržby se snižuje.

Zatímco u starších kotlů na tuhá paliva se údržba omezovala pouze na jednoduché rozebrání a mechanické vyčištění, moderní kotle vyžadují zásah specialisty. Kotle jsou složitější a nachází se v nich často drahé součásti (různá čidla a regulátory), které lze neodbornou údržbou poškodit.

Odbornou údržbu lze navíc spojit s povinnou revizí, která v případě plynových kotlů platí ze zákona už od počátků jejich provozování.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!