Biomasa

Hlavním důvodem využívání biomasy je získávání energie spalováním. K takovému procesu se však hodí pouze určité druhy biomasy. Ke spalování slouží hlavně biomasa rostlinného původu, neboť v rostlinách se díky fotosyntéze akumuluje energie ze slunečního záření a tvoří se v nich energeticky hodnotné látky, především uhlík. Teoreticky lze spálit veškeré zbytky rostlin.

Biomasa je pojem, který se v souvislosti s energetickými zdroji používá už poměrně dlouho. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, celkem snadno využitelný v domácnostech i v průmyslu. Kromě slunečního záření jde o nejstarší zdroj energie využívaný k výrobě tepla s pomocí dřeva. Obecně se však biomasou myslí všechny zbytky živých organismů na Zemi, tzn. živočichů, rostlin, hub a sinic.

O širším využití biomasy se začalo hovořit v souvislosti s rozvojem příslušných technologií. Dřevo se spaluje efektivně už dávno, ale spalovat zbytky rostlin vyžaduje splnění určitých podmínek.

Jak vypadá správná biomasa
Především se biomasa musí zpracovat – ustálila se forma různě velkých peletek, tedy zbytků rostlin pod vysokým tlakem zformovaných do válečků. Existují i speciální kotle přímo na štěpku a hobliny.

Biomasu lze účelově pěstovat nebo získávat z odpadu. Pěstují se nejen rychle rostoucí stromy, ale i energeticky výhodné rostliny jako obilí, cukrová řepa, třtina či konopí. Pro různé druhy biomasy jsou nutné specifické kotle, které umí palivo zpracovat. Vzniklým popelem lze navíc i hnojit.

Spalování není jediným procesem, jak biomasu využít. Velice dobře lze získat energii spalováním lihu (destilací cukrů obsažených v rostlinách) i při procesu hnití. Kromě zbytků rostlinného původu se využívají též zvířecí exkrementy.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!