Princip tepelných čerpadel

S ubývajícími neobnovitelnými zdroji energií začal v posledních letech posilovat význam technologií, které vyžívají zdroje alternativní (obnovitelné). Jeden z nejvíce rostoucích segmentů v oboru vytápění budov tvoří tepelná čerpadla.

S ubývajícími neobnovitelnými zdroji energií začal v posledních letech posilovat význam technologií, které vyžívají zdroje alternativní (obnovitelné). Jeden z nejvíce rostoucích segmentů v oboru vytápění budov tvoří tepelná čerpadla.

Úkolem tepelných čerpadel je využít energii nahromaděnou v okolí domu, která je zdarma. Energii ze země, vody a vzduchu vážou, dopravují do vytápěného prostoru a tam ji předávají. K provozu tepelného čerpadla je třeba energie elektrická s podílem zhruba 1/4 až 1/3 z celkově získané energie.

Jak funguje tepelné čerpadlo
Princip tepelného čerpadla není nic nového a většina lidí ho už léta doma používá. Jedná se o systém chlazení v ledničkách a klimatizacích, odebírající teplo v chlazeném prostoru a předávající ho do okolí.

Základem fungování tepelného čerpadla je kapalina s velice nízkým bodem varu. Ve výparníku, kde teplo odebírá, dokáže změnit své skupenství z kapalného na plynné. Tím absorbuje energii a v místě předání tepla se z plynu mění opět na kapalinu.

Výparník a jeho funkce
Ve výparníku vzniklý plyn kompresor žene potrubím a stlačuje ho. Stlačením tento plyn zvýší několikrát svoji teplotu a v kondenzátoru předává teplo do vytápěného prostoru, resp. do teplovodního systému budovy. Předáním tepla se z plynu stává kapalina a ta je přes expanzní ventil, kde prudce sníží teplotu, hnána zpět do výparníku.

Druhů tepelných čerpadel je několik v závislosti na způsobu odběru tepla a jeho předávání. Nejznámější je systém vzduch – vzduch, což jsou běžné klimatizace s invertním chodem.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!