Alessandro Volta, stvořitel elektřiny

Jedním z vynálezců, jehož objevy procházejí dodnes významným vývojem, byl také fyzik Alessandro Volta. Jeho zásluhou používáme baterie a elektrometr, ale zasloužil se také o zrození kondenzátoru a disciplíny s příznačným názvem elektrochemie.

Jedním z vynálezců, jehož objevy procházejí dodnes významným vývojem, byl také fyzik Alessandro Volta. Jeho zásluhou používáme baterie a elektrometr, ale zasloužil se také o zrození kondenzátoru a disciplíny s příznačným názvem elektrochemie.

Alessandro Volta se narodil už v roce 1745 v italském městě Como a původně se jeho životní dráha ubírala církevním směrem. Jeho výrazný zájem o přírodní jevy ho ve studiích posunul směrem k fyzice a už jako student publikoval spis o jevech souvisejících s „elektrickým ohněm“.

Největší Voltův vynález
Po dokončení školy učil fyziku a záhy představil svůj první vynález: elektrofor vytvářející elektrický náboj bez tření. Na základě pokusů Luigiho Galvaniho s žabími stehýnky, kdy se po dotyku skalpelem svaly stahovaly, Volta zjistil, že se jedná o reakci kovů a nikoliv o živočišnou elektřinu. To ho posunulo k zásadnímu objevu elektrického článku, původně tzv. Voltova sloupu. Na sebe poskládané destičky ze zinku a mědi oddělil tkaninou namočenou v solném roztoku či okyselené vodě.

Prazáklad dnešních baterií byl na světě.

Volta se elektrickým napětím zabýval celý život a díky pokusům s elektrickým článkem vynalezl též kondenzátor. Zajímaly ho souvislosti mezi elektřinou a chemickým složením látek. Kovy seřadil dle elektrochemických potenciálů.

Elektrochemická cesta k budoucnosti
Stál na začátku bádání nad elektrolytickým rozkladem vody, které se jako samostatný obor zvaný elektrochemie vyvíjelo po další desetiletí. Volta vymyslel i přístroj na měření napětí elektrometr a na jeho počest se jednotka elektrického napětí označuje volt.

Je zřejmé, jak moc Volta ovlivnil svět. Hromadění elektrické energie neustále nabývá na důležitosti. Zatímco dřívější baterie byly celá desetiletí celkem jednoduché, protože se osazovaly jen do některých aplikací, dnes se pracuje na zvýšení jejich efektivity. Původní Voltův vynález míří ke zvyšování kapacity při současném snižování hmotnosti a velikosti.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!