Blower-door test

Normovaná metoda zvaná Blower-Door test slouží k měření průvzdušnosti budov. Její princip spočívá v těsném umístění velkoprůměrového ventilátoru do stavebního otvoru budovy, jako jsou dveře nebo okno. Pomocí proměnného průměru vývodu vzduchu a regulovatelného výkonu ventilátoru se uvnitř budovy dosáhne zvýšeného tlaku. Jeho měřením se zjistí úbytek tlaku v budově vznikající netěsnostmi.

Normovaná metoda zvaná Blower-Door test slouží k měření průvzdušnosti budov. Její princip spočívá v těsném umístění velkoprůměrového ventilátoru do stavebního otvoru budovy, jako jsou dveře nebo okno. Pomocí proměnného průměru vývodu vzduchu a regulovatelného výkonu ventilátoru se uvnitř budovy dosáhne zvýšeného tlaku. Jeho měřením se zjistí úbytek tlaku v budově vznikající netěsnostmi.

Pro měření průvzdušnosti slouží dvě metody. První metoda se používá v případě, kdy stavba ještě není zcela dokončená. Stanoví se s ní případné defekty v konstrukci obálky stavby, které lze následně ještě opravit.

Druhá metoda slouží k závěrečnému měření v dokončené stavbě se započítáním uzavřených technologických vývodů (vzduchotechnika, odpadní potrubí) za normálního stavu. Tento způsob měření už má význam certifikační, neboť na konstrukci stavby již nelze nic měnit.

Proč snižovat tepelné ztráty budov
Průvzdušnost objektů (unikání vzduchu ven netěsnostmi) se významně podílí na zvyšování tepelných ztrát. V domech moderní konstrukce se s tím počítá, proto obsahují taková technická řešení, která mají průvzdušnosti zabránit. Jedná se například o těsnění, parotěsné fólie či speciální omítky.

Snížení tepelných ztrát domu na minimum patří k hlavním způsobům snižování spotřeby energie na vytápění. Ztráty se mohou projevovat vedením tepla materiálem (snižuje se izolací), nebo proudícím vzduchem netěsnostmi v plášti objektu (řeší se utěsněním).


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!