Michael Faraday

K vědcům a badatelům, kteří výrazně pomohli k rozvoji průmyslové revoluce v 19. století, patřil i Michael Faraday. Zásadním způsobem – vynálezem elektromagnetické indukce – se zasloužil o rozvoj elektrotechniky i chemie.

Michael Faraday (narozen 22. září 1791 u Londýna) pocházel z velmi chudých poměrů. Matka ho však vždy podporovala a podařilo se mu dostat do učení na knihvazače. V odborných knihách objevil kouzlo vědy. Dalším milníkem v jeho životě se stala přednáška chemika Humphryho Davyho v roce 1812.

U něj také později začal pracovat a realizovat první chemické objevy. Faraday vynikal invenčním a velice praktickým přístupem k vědě. Neměl matematické vzdělání, proto nepoužíval při pokusech matematické vzorce. Během přednášek mu to přineslo značnou oblibu, neboť uměl problém polopaticky a srozumitelně vysvětlit a vše názorně předvést.

Faraday objevil elektromagnetickou indukci
Už od roku 1824 byl Michael Faraday členem Akademie věd a uznávaným vědcem, ovšem zásadním se pro něj stal rok 1831. Tehdy se mu podařilo objevit princip elektromagnetické indukce. Pochopil funkci magnetických siločar, našel souvislost mezi elektrickým a magnetickým polem a poznal jejich vzájemné ovlivňování.

Zjištěním, že na svorkách elektrického obvodu, střídavě protínajícího magnetické pole, lze měřit napětí bez připojení zdroje, položil základ ke konstrukci elektrických generátorů, motorů a transformátorů. K jejich sestrojení však ještě pár let, než James Maxwell popsal magnetické pole rovnicemi, chybělo.

Faraday se zasloužil o vznik moderní klimatizace
Svět průmyslu ovlivnil také objevem polarizace dielektrika a definicí relativní permitivity, týkající se dnes všude používaných elektronických součástek. Michael Faraday se podepsal i na chemickém technickém vývoji: přišel na schopnost stlačeného amoniaku odebírat teplo z okolí a ochlazovat ho při vypouštění. Tento princip se používá ve všech chladničkách a klimatizaci.

Faraday dosáhl už za svého života spousty úspěchů a uznání. Byl členem několika akademických rad a na jeho počest se jednotka elektrické kapacity nazývá farad. Zemřel v roce 1867.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!