Přenos elektřiny v budoucnosti

Elektrická energie se stala nezbytnou součástí našich životů. Její rozšiřování nebere konce a s tím souvisí též potřeba řešit zajištění jejího využití. Jednou z oblastí, pozvolna procházející vývojem, je i přenos elektrické energie. Změny v energetických zdrojích a v technologickém řešení (zvyšování vzdálenosti přenosů i přenášené výkony) na něj kladou čím dál vyšší nároky.

Elektrická energie se stala nezbytnou součástí našich životů. Její rozšiřování nebere konce a s tím souvisí též potřeba řešit zajištění jejího využití. Jednou z oblastí, pozvolna procházející vývojem, je i přenos elektrické energie. Změny v energetických zdrojích a v technologickém řešení (zvyšování vzdálenosti přenosů i přenášené výkony) na něj kladou čím dál vyšší nároky.

Střídavé, nebo stejnosměrné napětí?
V minulosti se v rámci nadřazené sítě přistoupilo k střídavému třífázovému napětí 400 (500) kV. Parametry vedení se v současnosti kvůli řadě požadavků ženou do vyšších napěťových hodnot a taková vedení fungují s ultravysokým napětím 1 150 kV. Řešení v podobě nových typů stožárů a speciálních počítačů pro řízení posunu fází umožní v blízké budoucnosti využít i napětí 2 200 kV.

Vedení přenášející velké množství energie na velkou vzdálenost naráží ve střídavé soustavě na určité technologické komplikace, které souvisejí i s ekonomikou provozu. Pozornost se tedy opět věnuje stejnosměrnému napětí. To sice vyžaduje na obou koncích vedení konvertory na (ze) střídavého napětí, ale zase umožňuje využít zemi jako jeden z vodičů. V některých případech se už stejnosměrné vedení na dlouhé vzdálenosti používá (např. z Francie do V. Británie).

Supravodivé kabely již brzo?
Supravodivé kabely jsou technologií budoucnosti, na které se stále pracuje. Supravodivost je vlastnost určitých materiálů a za výrazného podchlazení umožňuje přenos elektrické energie skoro bez ztrát. Kabel se skládá z několika vrstev plášťových vodičů navzájem odizolovaných dielektrickými páskami. Podmínkou supravodivosti je vhánět hélium do kabelu o teplotě asi -269 °C. Takovou technologii prodražují kryogenní stanice nutné na každém kilometru vedení pro udržení dané teploty.

Další technologii budoucnosti (ale využívá se už dnes) tvoří přenos elektrickým polem. Vodivá cívka dokáže elektrické pole měnit zpět na elektřinu. Technologie je teď známá např. při bezdrátovém nabíjení telefonů. Tato technologie spěje k omezení množství kabelů a zásuvek v domácnostech.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!