Teplotní spád

Pro správnou funkci otopných soustav je jedním z důležitých parametrů teplotní spád. Určuje ho výrobce v maximální hodnotě u tepelného zdroje. Hodnota teplotního spádu se určuje v kelvinech a pohybuje se obvykle od 10 K do 25 K. Toho je třeba se držet při návrhu tepelné soustavy.

Pro správnou funkci otopných soustav je jedním z důležitých parametrů teplotní spád. Určuje ho výrobce v maximální hodnotě u tepelného zdroje. Hodnota teplotního spádu se určuje v kelvinech a pohybuje se obvykle od 10 K do 25 K. Toho je třeba se držet při návrhu tepelné soustavy.

Teplotní spád určuje rozdíl teploty vstupující a vystupující ze systému (topného tělesa). Jinými slovy, do topného tělesa (např. do radiátoru) vstupuje teplá voda o určité teplotě, v radiátoru teplo předá do vytápěného prostoru a z radiátoru o určité (nižší) teplotě odtéká.

Jak zjistit teplotní spád
Pro topná tělesa je důležité, aby efektivně předávala teplo do okolí. Pro správnou funkci celé topné soustavy je zásadní, aby byl zachován určitý teplotní spád. Není tedy žádoucí, aby topné těleso v dané soustavě předalo z určitého množství teplonosné kapaliny víc tepelné energie, než je třeba. Teplotní spád vyjadřuje, v jakém souladu s tepelným zdrojem musí být topné těleso navržena.
Výpočet takových parametrů ani u obyčejného radiátoru není zdaleka jednoduchý. Jedná se o složitý vzorec, kde teplotní spád hraje důležitou roli. Rozlišuje se též, v jakých hodnotách se pohybuje teplota nosné kapaliny. Existuje škála od horkovodních systémů až po nízkoteplotní. Obvyklá hodnota se pohybuje okolo 75/65 °C.


Teplotní spád pro plynový kotel
Rozšířením tepelných zdrojů o nové druhy v posledních letech vznikly i různé požadavky na teplotní spád. Např. vytápění tepelnými čerpadly do podlahy vyžaduje teplotní spád často pouze 30/25 °C. U tepelných systémů, využívajících spalování, je důležité, aby teplota kapaliny, která se vrací z topné soustavy a vstupuje do kotle, neklesala pod určitou hodnotu a nedocházelo k rosení vodních par uvnitř kotle.
Jiná situace platí u kondenzačních kotlů. Tam je vhodné, aby teplota pro správnou funkci kondenzace vstupovala do kotle co nejnižší. Teplotní spád kondenzačních plynových kotlů bývá 20 K. Obecně platí, že čím nižší je teplota nosné kapaliny, tím je potřeba větší plocha topných těles na vytopení stejného prostoru.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!