Jaké zvolit tepelné čerpadlo

Velkým hitem ve vytápění budov jsou v současné době tepelná čerpadla. K nejdostupnějším patří systémy vzduch/vzduch, často tvořící součást invertorové klimatizace. Pro komfortnější nakládání s teplem se však více hodí systémy země/voda a vzduch/voda, ohřívající teplonosnou kapalinu, která předává teplo do vytápěného prostoru.

Velkým hitem ve vytápění budov jsou v současné době tepelná čerpadla. K nejdostupnějším patří systémy vzduch/vzduch, často tvořící součást invertorové klimatizace. Pro komfortnější nakládání s teplem se však více hodí systémy země/voda a vzduch/voda, ohřívající teplonosnou kapalinu, která předává teplo do vytápěného prostoru.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá stejně jako čerpadlo vzduch/vzduch teplo ze vzduchu v okolí domu. Pro tento systém jsou v Česku velmi dobré klimatické podmínky, neboť průměrná teplota se tady v topném období pohybuje kolem 4 °C a čerpadla dodávají teplo v rozumné míře i při -20 °C (dražší modely fungují na plný výkon až do -15 °C). Pro případ nižšího topného faktoru v období mrazů se jednotky vyrábějí v kombinovaném provedení s dalším zdrojem energie, aby se pokryla plná potřeba pro vytápění.

Čerpadla země/voda odebírají teplo ze země zemními kolektory, tzn. soustavou trubek uložených pod povrchem v určité hloubce. Topný výkon závisí na ploše, ze které se teplo odebírá, proto je nutné mít k dispozici vhodný pozemek. Většinu tepla, naakumulovaného slunečním zářením, kolektor odebírá ze země nad sebou. Zásoby tepla jsou v zemi natolik rozsáhlé, že kolektor z něj obvykle využije pouze velmi malé procento, které se navíc každoročně obnovuje.

Čím se liší čerpadla země/voda a vzduch/voda
Hlavní rozdíl mezi oběma typy čerpadel spočívá především ve venkovní jednotce. U čerpadla země/voda se jedná o prostorný, okem neviditelný a uchem neslyšitelný kolektor, vyžadující poměrně velký pozemek, na kterém se nepředpokládá žádná stavební činnost. Systém dále potřebuje vhodnou zeminu pro instalaci kolektoru, které předchází geologický průzkum a zemní práce.

Naproti tomu čerpadlo vzduch/voda disponuje venkovní jednotkou v podobě menšího kontejneru, který lze umístit nejen poblíž domu, ale i na střechu či konzolu. Stroj o sobě sice dává vědět šelestem přirovnatelným k chladničce, ale s instalací nejsou prakticky žádné potíže. Případné stavební úpravy jsou jen velmi malé a tím se také snižuje pořizovací cena.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!