Kam a jak umístit solární panely?

Staly se součástí naší krajiny a architektury: solární panely potkáváme běžně v nejrůznějších velikostech volně stojící na zemi i jako součást staveb a konstrukcí. Pro jejich umístění platí určitá pravidla, nutná s ohledem na co nejúčinnější získávání sluneční energie. Právě kvůli nim vás soláry na první pohled tak často praští do očí.

Staly se součástí naší krajiny a architektury: solární panely potkáváme běžně v nejrůznějších velikostech volně stojící na zemi i jako součást staveb a konstrukcí. Pro jejich umístění platí určitá pravidla, nutná s ohledem na co nejúčinnější získávání sluneční energie. Právě kvůli nim vás soláry na první pohled tak často praští do očí.

Solární panel by měl být nastaven na jižní stranu a co nejkolměji ke slunečnímu záření, což však vzhledem k neustálému pohybu slunce není možné. Ideální slon v našich geografických podmínkách, kterému je třeba se co nejvíce přiblížit, se pohybuje okolo 35 °.

Kde je nejlepší místo pro solární panel
Nejvhodnější místo pro umístění solárních panelů (i kvůli tomu, že tam nejméně vadí) tvoří střecha, nejlépe odpovídající ideálnímu sklonu panelu. Při využití sedlové střechy se panelem osazuje též část orientovaná na východ a západ, ovšem je třeba počítat se sníženou účinností zisku energie. Ztráta v tomto případě činí až 20 %.

Ideální jsou střechy pultové, na nichž lze výhodně využít celou plochu. Není však technický problém umístit panely i na střechy hůře orientované, vodorovné či s malým sklonem a přizvednout je do optimální polohy. Počítejte ovšem s:

  • Horší estetičností budovy,
  • zvýšenými nároky na konstrukci upevnění kvůli větru,
  • pravidelnou údržbou, neboť samočištění panelů probíhá až od sklonu 15 °.

Solární panely se montují jakou součást střešní krytiny, nebo rovnoběžně se střechou. Na budovách najdete další vhodná místa pro umístění panelů jako fasády a balkóny. I zde mohou být součástí konstrukční roviny domu, či na konzolách vykloněny ke slunci.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!