Nová zelená úsporám

Poslední výraznou vyzývací akcí za účelem rozšíření nových technologií v oblasti vytápění budov (a šetření s energiemi obecně) mezi občany ČR se stala Nová zelená úsporám. Organizuje ji státní správa s cílem zlepšení životního prostředí pomocí snížení emisí skleníkových plynů a hospodárnějšího nakládání s energiemi, které průběžně zvyšují svou cenu.

Poslední výraznou vyzývací akcí za účelem rozšíření nových technologií v oblasti vytápění budov (a šetření s energiemi obecně) mezi občany ČR se stala Nová zelená úsporám. Organizuje ji státní správa s cílem zlepšení životního prostředí pomocí snížení emisí skleníkových plynů a hospodárnějšího nakládání s energiemi, které průběžně zvyšují svou cenu.
Program Nová zelená úsporám má podpořit tyto základní kroky:
Snížení energetické náročnosti budov (zateplení obvodových stěn a výměna oken a dveří),
výměnu zastaralých a méně efektivních zdrojů tepla za moderní a šetrné k životnímu prostředí (náhrada starých kotlů na tuhá paliva za kotle nové, účinnější, dále za tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle),
výstavbu nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů).
Výše finanční podpory je vázána na míru změn vedoucích k zefektivnění nakládání s energiemi.

Konkrétní možnosti úspor díky Nové zelené úsporám
Příslušné úřady vypsaly Novou zelenou úsporám ve dvou typech – pro rodinné domy a pro bytové domy. Oba počítají s dotacemi v kategoriích snižování energetické náročnosti stávajících domů, výstavba nových domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivní využití zdrojů energie.
Různé zásahy na domech spadající do tohoto programu lze kombinovat. Lze tedy např. získat dotaci na zateplení i na výměnu zdroje tepla zároveň. Zajímavá se jeví kategorie efektivního využití zdrojů energie. Kromě obecně známých výměn starých kotlů na tuhá paliva za efektivnější zdroje (kotle s emisní třídou 3) lze též získat dotaci na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.
Velké podpoře se těší instalace fototermických a fotovoltaických systémů. Výhodné jsou též další dvě podporované možnosti: instalace rekuperačního větrání a využití tepla z odpadní vody.

Jak získat Novou zelenou úsporám
Žádat o finanční podporu můžou vlastníci i stavebníci budov. Týká se to fyzických osob podnikajících i nepodnikajících, společenství vlastníků budov, bytových družstev, měst i obcí, podnikatelských subjektů či právnických osob.
Žádosti se musí podávat výhradně elektronicky prostřednictví webových stránek programu. Lze je uplatnit před, v průběhu i po realizaci. Výdaje za dodávky a služby prokazatelně provedené v souvislosti s realizací jsou uznány do doby maximálně 24 měsíců před datem podání žádosti.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!