Rekuperace tepla

Rekuperační systémy větrání umožňují výměnu vzduchu s minimální tepelnou ztrátou. Stejně tak umí rekuperační systémy vypustit odpadní vodu, aby teplo zůstalo uvnitř. Rekuperace větraného vzduchu funguje tak, že vzduch se čerpá z vnitřního prostoru ven přes výměník tepla, kde zároveň odevzdaným teplem ohřívá vzduch čerpaný dovnitř.

Existuje několik způsobů technického řešení rekuperace vzduchu. Každý má své výhody a nevýhody a hodí se do jiného typu vnitřních prostorů. Rozlišuje se rekuperace vzduchu v rodinných domech nebo v bytech a také podle velkosti vnitřních prostorů.

Rekuperace s klimatizací a další způsoby řešení
Nejčastěji se využívá rekuperace s klimatizací. Běžný, nejméně náročný, je systém vzduch – vzduch, který se provádí přes teplosměrné desky. Podobně funguje i systém s odpadní vodou, tedy voda – voda. Jinou přímou výměnu vzduchu umožňuje protiproudý trubkový výměník, který je náročnější na prostor než desky, ale má větší účinnost.

Další způsoby předávání tepla jsou nepřímé, tedy přes teplonosnou kapalinu. Jejich výhodou je oddělení proudů vzduchu – můžou být od sebe dál. To je vhodné pro účinnější větrání. Ještě složitější je systém kontaktní, kde je vzduch přímo kapalinou sprchován. Jedná se o velké pračky vzduchu vhodnější pro větší objekty. Existují i regenerační výměníky vzduchu s velkou účinností.

Zkušenosti s rekuperací vzduchu
Rekuperace vzduchu má zjevné výhody v tom, že při nízkých teplotních ztrátách dochází k pravidelné výměně vzduchu a tím k jeho podstatně větší kvalitě ve vnitřních prostorách. Omezují se negativní částice jako prach a plísně. Ocení ji každý, kdo dbá na zdravý životní styl a vyžaduje určitou kvalitu vzduchu ve vnitřním prostředí.

Nevýhody rekuperace vzduchu spočívají v konstrukci, která zasahuje do stavby, některé systémy mohou být velice složité. Proto se také nelze pustit do rekuperace svépomocí. Je třeba vhodný návrh a odborná montáž. Vše výše uvedené platí i pro rekuperaci vzduchu v bytě.

Nejlevnější zdroje energie
Lidstvo se vždy snažilo využívat snadno dostupné, a tím pádem i levné zdroje energie ke svému prospěchu. Jaké energie lze za „nejlevnější“ (neboť vše přepočítáváme na peníze) považovat v současnosti?

Dnes jsou ložiska dosažitelných neobnovitelných zdrojů z velké části vyčerpaná a nová, pokud vůbec existují, jsou už dostupná hůře a získanou energii ještě prodražují. Díky prudkému rozvoji moderních technologií lze ovšem efektivně využívat i obnovitelné zdroje, které jsou k dispozici všude kolem nás.

Nevýhodou moderních systémů využívajících obnovitelných zdrojů jsou vyšší pořizovací náklady. Lze je však ospravedlnit malou závislostí (v některých případech i nezávislostí) na plynu a elektřině, jejichž ceny nejsou stálé a nedá se předpokládat, že by v budoucnu výrazně klesaly.

Fototermické systémy
Primitivní fototermické systémy (např. pro ohřev vody v bazénu), si už dávno lidé vyrábějí sami doma. Sluneční paprsky jsou dostupné ve větší či menší míře všude okolo nás. V domech se ohřáté médium obvykle využívá v kombinaci s dalšími zdroji tepla a pomáhá snižovat náklady za energii kupovanou, či se podílí na využívání ryze obnovitelné energie.

Fotovoltaické systémy
Vlivem změny zákonů může mít každý na svém domě sluneční elektrárnu a získanou energii využít pro svoji potřebu, případně ji prodat do sítě. Fotovoltaika je bouřlivě se rozvíjejícím oborem a předpokládá se, že dalším vývojem a jejím využíváním dojde postupně k výraznému snížení nákladů na pořízení technologií.

Teplo vyzařované Zemí
Princip tepelných čerpadel, využívajících tepla vyzařovaného Zemí do vzduchu, vody a zeminy, je znám už celkem dlouho, avšak teprve teď roste jejich význam (příkladem budiž invertorová klimatizace). Tepelná čerpadla celkem jednoduše přenášejí teplo z okolí do domu či bytu jen s přísunem elektrické energie. Zvládnou přenést až čtyřikrát více energie než při plném využití energie elektrické, která je z běžně dostupných zdrojů nejdražší.

Biomasa
Pozadu nezůstává ani využití biomasy, která je též obnovitelná a v některých lokalitách i velice dobře dostupná a tedy levná. I v této oblasti technologie na její využívání zaznamenaly výrazný pokrok.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!