Výparník

Základní prvek všech tepelných čerpadel (tedy např. i chladniček) tvoří výparník. Odehrává se v něm změna skupenství, díky které lze přenést tepelnou energii z prostředí chladnějšího do teplejšího. Teplonosná látka v tepelném čerpadlu, umožňující tento přenos tepelné energie, má totiž plynné skupenství, ovšem teplo nabírá ve skupenství kapalném.

Základní prvek všech tepelných čerpadel (tedy např. i chladniček) tvoří výparník. Odehrává se v něm změna skupenství, díky které lze přenést tepelnou energii z prostředí chladnějšího do teplejšího. Teplonosná látka v tepelném čerpadlu, umožňující tento přenos tepelné energie, má totiž plynné skupenství, ovšem teplo nabírá ve skupenství kapalném.

Výparník je trubkové vedení z materiálu dobře vedoucího teplo. Toto vedení může zahrnovat i žebrování pro větší schopnost teplo přijmout. Důležitou charakteristikou výparníku je teplotní spád, tedy rozdíl mezi teplotou média na vstupu a na výstupu.

Jak fungují výparníky
Do výparníku vstupuje mokrá pára z expanzního ventilu. Příjmem tepelné energie se za konstantního tlaku a teploty postupně mění na suchou páru. Z výparníku putuje suchá pára do kompresoru.

Výparníky jsou obvykle součástí výměníku, který zajišťuje kontakt ochlazovaného vzduchu nebo tekutiny s výparníkem. Ve výměníku dochází k pohybu vzduchu ventilátorem, v případě tekutiny čerpadlem.

Existuje několik druhů a tvarů výparníků podle druhu aplikace. Nejběžnější najdeme v obyčejných chladničkách a mrazácích. Jiné jsou určeny pro průmyslové účely, často ve stropním provedení. Pro šokové chlazení apod. se hodí specificky konstruované výparníky. Jiné se navrhují s ohledem na designové podmínky v prodejních prostorách. Výparníky tepelných čerpadel mají v některých případech úlohu samostatné jednotky s výměníkem, jindy jsou součástí celé venkovní jednotky.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!