Kolektory

Nedílnou součást moderních technologií pro zisk a využití energie tvoří kolektory. Již z etymologie slova (kolekce – sběr, sbírka) plyne, že se jedná o zařízení nabírající energii z okolí, která se poté v dalších jednotkách systému zpracovává na energii využitelnou na rozmanité potřeby.

Nedílnou součást moderních technologií pro zisk a využití energie tvoří kolektory. Již z etymologie slova (kolekce – sběr, sbírka) plyne, že se jedná o zařízení nabírající energii z okolí, která se poté v dalších jednotkách systému zpracovává na energii využitelnou na rozmanité potřeby.

Podle použitého systému rozlišujeme kolektory zemní, fototermické a fotovoltaické.

Výhody a použití jednotlivých kolektorů
Zemní kolektory se používají v systémech tepelných čerpadel země/voda. Jedná se o soustavu podzemních plastových hadic s nemrznoucí směsí, která získané teplo předává ve výparníku tepelného čerpadla. Obecně platí, že s plochou kolektoru stoupá množství získané energie. Návrh zemního kolektoru je důležitým ukazatelem vhodnosti použití tepelného čerpadla v celém projektu, i s ohledem na nutnost zemních prací většího rozsahu při jeho umístění.

Také u fototermických (solárních) kolektorů (dělí se ještě na deskové a trubicové) platí přímá úměra mezi plochou a získanou energií. Fototermický kolektor funguje podobně jako zemní, avšak energii přijímá ze slunečního záření. Dále ji předává ve výměnících, které bývají součástí akumulačních nádrží. Moderní kolektory mají na absorpční ploše nanesenou selektivní vrstvu, umožňující zisk energie z paprsků pouze s minimální ztrátou.

Fotovoltaický kolektor (zvaný též solární panel) přeměňuje energii ze slunečních paprsků na elektrickou energii. Využívá k tomu vlastnosti polovodičů zvané fotoelektrický efekt. Polovodiče jsou vloženy do článků, které vytvářejí celý panel. Postupně se zkoumají další, ještě efektivnější možnosti přeměny slunečního záření na elektřinu


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!