Požadavky na oběhová čerpadla

Úkolem oběhových čerpadel je pohybovat kapalinou v uzavřeném okruhu potrubí. Nemusí nutně dopravovat pouze vodu, ale i technickou teplonosnou kapalinu. Tvoří podstatný prvek vodních otopných systémů, tepelných čerpadel a systémů s teplou užitkovou vodou.

Úkolem oběhových čerpadel je pohybovat kapalinou v uzavřeném okruhu potrubí. Nemusí nutně dopravovat pouze vodu, ale i technickou teplonosnou kapalinu. Tvoří podstatný prvek vodních otopných systémů, tepelných čerpadel a systémů s teplou užitkovou vodou.

Oběhová čerpadla dnes v podstatě v systémech, kde kapalina přenáší energii, nahradila starý způsob tvorby oběhu zvaný samospád (přirozený oběh založený na principu stoupání ohřáté vody a klesání ochlazené vody). Podívejme se nyní podrobněji, jaké podmínky oběhová čerpadla musí splňovat.

Nízká energetická náročnost
Čerpadla pracují takřka neustále během provozu celého zařízení. Jejich minimální spotřeba proto hraje důležitou roli v energetické bilanci celého systému.

Bezúdržbovost
Vyřazení oběhového čerpadla z činnosti kvůli údržbě výrazně omezuje efektivní využití celku. Nároky na jeho kvalitu, nulovou poruchovost a pouze nejnutnější údržbu jsou proto více než logické.

Přetížitelnost
Oběhová čerpadla odolávají také dlouhodobě vyšším proudovým zátěžím. Odpor v kapalinovém okruhu se může změnit vlivem různých regulačních systémů a zařízení by to nemělo omezit v provozu.

Nízká hlučnost
Permanentně hučící přístroj v domácnosti není nic příjemného. U oběhových čerpadel hluk závisí na jeho výkonu, odvíjející se od výšky, do které je třeba oběhovou kapalinu čerpat, a od její teploty.

Rozměry
Čerpadlo musí být často součástí nějakého celku. Kromě klasických oběhových čerpadel se vyrábějí i čerpadla s vestavěnou elektronickou regulací, umožňující nastavit přepínání mezi různými programy či měření a zobrazování spotřeby energie.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!