Výhody fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům

Obvykle se o fotovoltaických elektrárnách hovoří v souvislosti s využitím v průmyslu. Víte však o tom, že fotovoltaickou elektrárnu můžete mít i ve svém rodinném domě a ušetřit díky ní nemalé peníze za spotřebu elektrické energie?

Obvykle se o fotovoltaických elektrárnách hovoří v souvislosti s využitím v průmyslu. Víte však o tom,
že fotovoltaickou elektrárnu můžete mít i ve svém rodinném domě a ušetřit díky ní nemalé peníze za
spotřebu elektrické energie?

Instalace fotovoltaiky pro rodinné domy znamená výrazné snížení nákladů za spotřebu elektrické
energie ze sítě, za určitých podmínek lze dokonce elektřinu do sítě dodávat. Fotovoltaická elektrárna
v rodinném domě je z ekonomického hlediska bezpochyby návratnou investicí, která ve výsledku
znamená výrazné snížení závislosti na kupované elektrické energii od distributorů.

Jak fungují fotovoltaické elektrárny na rodinných domech
Celý systém je přitom velice jednoduchý. Na svůj dům si necháte instalovat solární panely, které
budou ze slunečního záření vyrábět elektrickou energii. Jádrem systému je rozvaděč přeměňující
napětí z panelů na běžné spotřební napětí v síti. Zároveň umožňuje distribuci proudu pro vlastní
spotřebu i do veřejné sítě.
Jaká je tedy s fotovoltaickou elektrárnou zkušenost z praxe? Proud z ní je využíván přednostně na
úkor energie z veřejné sítě, zbytek se v případě nedostatku dočerpává. A naopak, pokud vlastník
nestačí spotřebovat veškerou vyrobenou energii, systém dovoluje dodávat přebytky do veřejné sítě.

Jaká je cena fotovoltaiky
Na provoz takové elektrárny je sice třeba splnit celou řadu podmínek, přesto se návratnost investice
pohybuje od 8 do 14 let. Nejdůležitějším faktorem pro návratnost je schopnost vyrobenou energii
spotřebovat sám pro sebe (a pokrýt spotřebu elektrické energie vlastní výrobou). Pokud majitel
rodinného domu dokáže nastavit spotřebu elektrické energie maximálně na dobu, kdy fotovoltaická
elektrárna vyrábí nejvíc energie, znamená to pro něj největší přínos, protože cena za vykoupenou
energii je výrazně menší než za dodanou z veřejné sítě.
Výhodou systémů vlastní výroby elektrické energie ze slunce je schopnost akumulace vyrobené
energie. Prvním způsobem je ohřev užitkové vody a druhým hromadění do baterií a následná
spotřeba v době, kdy je výroba elektrické energie minimální nebo žádná.
Na všechny typy využití solární energie pro domácnost lze využít dotačních prostředků (program
Zelená úsporám s úhradou až 50 % pořizovacích nákladů při splnění závazných podmínek). Žadatelé
dotace na fotovoltaiku v Ústeckém a Moravskoslezském kraji mají nárok ještě na dalších 10 %.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!