K čemu slouží expanzní nádoby

Jedním z důležitých technologických prvků, používaných v tepelných i vodních rozvodech, v okruzích tepelných čerpadel nebo v solárních systémech, je expanzní nádoba. Slouží k udržování a vyrovnávání tlaků v potrubí.

Jedním z důležitých technologických prvků, používaných v tepelných i vodních rozvodech, v okruzích tepelných čerpadel nebo v solárních systémech, je expanzní nádoba. Slouží k udržování a vyrovnávání tlaků v potrubí.

Bez ní by se doslova potrhalo.V topných systémech mění kapalina svůj objem vlivem změny teploty. Při první variantě, během zahřátí, expanzní nádoba vstřebává její zvýšené množství. Ve druhém případě, kdy se vlivem poklesu teploty tlak kapaliny v potrubí sníží, vyrovná expanzní nádoba tlak na provozní hodnotu, nutnou ke spolehlivému chodu celé soustavy.
Expanzní nádoby jsou uzavřené tlakové nádoby vyráběné z antikorozního materiálu podle příslušných norem a homologované na určitý tlak. Mají nezastupitelný význam i v systémech vodovodních, především v případě teplé vody a vodních čerpadel (vodáren). Kromě tepelné změny objemu vyrovnávají také změny tlaků způsobené chodem čerpadel a regulací v systémech.
Jak funguje expanzní nádoba na vodu
Princip funkce expanzní nádoby spočívá v jejím rozdělení membránou, kdy na jedné straně je plyn. Druhou stranou se připojí k potrubí s kapalinou, která vlivem zahřátí zvyšuje svůj objem, tlačí na membránu a stlačuje plyn. Ten poté pomáhá vyrovnat tlak v systému při poklesu teploty (snížení tlaku) kapaliny.
Plynová strana expanzní nádoby může mít též vývod. Jedná se o standardní kruhový vývod se šroubením a zpětnou tlakovou záklopkou (tzv. auto ventilek), kterým lze stlačit z vnějšku plyn a tím dorovnat tlakovou nerovnováhu.
Expanzní nádoba se obvykle umisťuje co nejblíže k tepelnému zdroji na přívod, nebo vratné potrubí. Pro běžné civilní aplikace se používají nádoby s objemem 5 l, pro čerpadla vody (vodárny) existují nádoby větší podle výkonu čerpadla a množství dodávané vody.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!