Ochrana a regulace kotlů

Nedílnou součást kotlů tvoří ochrana a správná regulace, v současnosti naprostá nutnost pro jejich co nejdelší životnost a pro hospodárný i bezpečný provoz s co nejvyšší účinností. Společně se správnou údržbou také pomáhají omezit poškození kotle při nestandardních stavech v provozu.

Nedílnou součást kotlů tvoří ochrana a správná regulace, v současnosti naprostá nutnost pro jejich co nejdelší životnost a pro hospodárný i bezpečný provoz s co nejvyšší účinností. Společně se správnou údržbou také pomáhají omezit poškození kotle při nestandardních stavech v provozu.

Kotle na tuhá paliva mají několik způsobů ochrany. Ochrana proti přetopení (proti zvýšení teploty nad povolenou mez) se řeší ze dvou hledisek. Přetopení může nastat při výpadku elektrické energie, kdy přestane fungovat oběhové čerpadlo a voda nebude odebírat teplo z kotle. Řešení představuje záložní zdroj s integrovanou baterií nebo samostatný s přidanou baterií. Obvykle umožňuje automatické přepínání při výpadku sítě a inteligentní dobíjení baterie.

Jako další typ ochrany se používá termostatický ventil s ochlazovací smyčkou, který vyniká účinností, jednoduchostí a téměř okamžitou reakcí. Snímá teplotu vody v kotli a při překročení kritické hodnoty vpustí studenou vodu z vodovodního řadu do ochlazovací smyčky kotle. Voda odebere přebytečné teplo a vypustí se do odpadního potrubí.

Další způsoby kotlové ochrany a regulace
Ochrana proti korozi a zanášení kotle spočívá v udržování určité tepelné hodnoty topné vody v kotli, aby její teplota neklesala pod určitou mez. Nejjednodušším řešením jsou směšovací ventily přepouštějící část ohřáté vody do zpětného potrubí z topení. Voda poté do kotle nevstupuje příliš studená.

Termostatické regulátory tahu, nejjednodušší regulátory kotlů, snímají vnitřní teplotu a na základě nastavené hodnoty mechanicky přivírají či otvírají klapku nasávaného vzduchu. Moderní inteligentní systémy fungující na principu procesorového řízení se neobejdou bez dalších elektromechanických zařízení. Sledují veličiny v soustavě i v okolí a následně přesně regulují chod kotle.

Platí to i pro plynové kotle, u nichž se řeší ochrana proti zamrznutí, ochrana zásobníku proti patogenním bakteriím a občasné protáčení čerpadla mimo topnou sezónu. Samozřejmostí by měl být bezpečný provoz kotle v souvislosti s plynovými hořáky a uzavření plynu v případě jeho nestandardního chování.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!