Využití solárního ohřevu vody v praxi

Z alternativních zdrojů energie využitelných v domech a bytech je solární ohřev vody nejjednodušší a nejdostupnější. Lze ho využít v mnoha směrech, například k ohřevu vody v bazénech, k výrobě teplé užitkové vody pro domácnost i k vytápění bytu.

Z alternativních zdrojů energie využitelných v domech a bytech je solární ohřev vody nejjednodušší a nejdostupnější. Lze ho využít v mnoha směrech, například k ohřevu vody v bazénech, k výrobě teplé užitkové vody pro domácnost i k vytápění bytu.

V mírném vegetačním pásu, ve kterém se nacházíme, je možnost využití sluneční energie solárními panely průměrná. V prosinci a v lednu klesá na minimální hodnotu, ovšem s dalšími měsíci narůstá. V letních měsících zvládne solární ohřev vody zcela pokrýt potřebu TUV pro čtyřčlennou rodinu.

K výhodám solárního ohřevu patří také případné odstavení dalších zdrojů energie, dosahujících při částečném využití menší účinnosti. Navíce se, jako v případě plynových kotlů, častým zapínáním a vypínáním rychleji opotřebovávají. K dalším plusům solárního ohřevu se řadí trvale dostatečné množství TUV k dispozici (až 400 litrů oproti elektrickému bojleru se 120 litry).

Na co myslet při realizaci solárních ohřevů
V praxi vyžaduje správná funkce solárních systémů zajištění řady podmínek, kterým se většinou nelze vyhnout bez určitých investic. U nových domů se solární ohřev zahrnuje již do projektu, u stávajících objektů je třeba počítat se stavebními úpravami. Vzhledem k tomu, že se solární ohřev vody obvykle kombinuje s dalšími zdroji energie, počítejte při plánování prostoru i s regulací a s čerpadly nutnými pro součinnost více zdrojů.

Zásadní článek solární soustavy tvoří vhodně umístěný velkoobjemový zásobník na vodu, kterou přes výměník ohřívá teplonosná kapalina. Pro standardní rodinný domek se používá zásobník na 400 litrů.

Mezi hlavní kritéria počítáme i správné umístění solárních panelů. Maximální využití slunečního záření zaručuje čtyřicetistupňový odklon od roviny a natočení směrem na jih nebo jihozápad. Šikmý sklon střech a jejich volný prostor jsou k položení panelů naprosto ideální. Pokud není střecha šikmá, či správně orientovaná, je nutné tvořit dodatečné konstrukce.


Jak na projekt

Dozvědět se více

Navštivte nás na některém z veletrhů na téma bydlení a vytápění nebo nás jen kontaktujte a rádi za vámi nezávazně kamkoli přijedeme, posoudíme současný stav topné soustavy, spočítáme tepelné ztráty objektu (při uzavření smlouvy zdarma).

 

Vyslechneme si vaše přání a navrhneme řešení, které vám bude vyhovovat. Postaráme se o realizaci k vaší plné spokojenosti a dotace vyřídíme za vás!!!