Blog 
Energie pro lidi.

Michael Faraday

Michael Faraday

K vědcům a badatelům, kteří výrazně pomohli k rozvoji průmyslové revoluce v 19. století, patřil i Michael Faraday. Zásadním způsobem – vynálezem elektromagnetické indukce –...

Předchůdci větrných elektráren

Předchůdci větrných elektráren

Zkrotit energii vyskytující se volně v přírodě lákalo lidstvo od pradávna. Tradiční rozmístění průmyslu, jak ho známe od 19. století, se neslo v duchu využití energie...

Alessandro Volta, stvořitel elektřiny

Alessandro Volta, stvořitel elektřiny

Jedním z vynálezců, jehož objevy procházejí dodnes významným vývojem, byl také fyzik Alessandro Volta. Jeho zásluhou používáme baterie a elektrometr, ale zasloužil se také...

Přenos elektřiny v budoucnosti

Přenos elektřiny v budoucnosti

Elektrická energie se stala nezbytnou součástí našich životů. Její rozšiřování nebere konce a s tím souvisí též potřeba řešit zajištění jejího využití. Jednou z oblastí,...

Blower-door test

Blower-door test

Normovaná metoda zvaná Blower-Door test slouží k měření průvzdušnosti budov. Její princip spočívá v těsném umístění velkoprůměrového ventilátoru do stavebního otvoru...