Blog 
Energie pro lidi.

Michael Faraday

Michael Faraday

K vědcům a badatelům, kteří výrazně pomohli k rozvoji průmyslové revoluce v 19. století, patřil i Michael Faraday. Zásadním způsobem – vynálezem elektromagnetické indukce –...

Předchůdci větrných elektráren

Předchůdci větrných elektráren

Zkrotit energii vyskytující se volně v přírodě lákalo lidstvo od pradávna. Tradiční rozmístění průmyslu, jak ho známe od 19. století, se neslo v duchu využití energie...

Ochrana a regulace kotlů

Ochrana a regulace kotlů

Nedílnou součást kotlů tvoří ochrana a správná regulace, v současnosti naprostá nutnost pro jejich co nejdelší životnost a pro hospodárný i bezpečný provoz s co nejvyšší...

Alessandro Volta, stvořitel elektřiny

Alessandro Volta, stvořitel elektřiny

Jedním z vynálezců, jehož objevy procházejí dodnes významným vývojem, byl také fyzik Alessandro Volta. Jeho zásluhou používáme baterie a elektrometr, ale zasloužil se také...

Elektrická topná tělesa

Elektrická topná tělesa

Přestože v oblasti vytápění prostor dostávají přednost moderní řešení využívající obnovitelné zdroje, většinou se neobejdou bez pomoci elektrických topných těles. Oproti...

Přenos elektřiny v budoucnosti

Přenos elektřiny v budoucnosti

Elektrická energie se stala nezbytnou součástí našich životů. Její rozšiřování nebere konce a s tím souvisí též potřeba řešit zajištění jejího využití. Jednou z oblastí,...

Nevšední tvary solárních elektráren

Nevšední tvary solárních elektráren

Instalace solárního panelu představuje vždy zásah do životního prostředí. Míra získání energie ze slunečních paprsků je přímo úměrná velikosti plochy panelů, proto...

Kolik energie spolykají domácí spotřebiče

Kolik energie spolykají domácí spotřebiče

Energetickou náročnost budov ovlivňují také instalované spotřebiče. Jejich počet neustále narůstá s cenovou dostupností a zlepšující se finanční situací obyvatel. Mohlo by...

Tepelný výměník na ohřev vody

Tepelný výměník na ohřev vody

Tepelný výměník odděluje během nepřímého ohřevu užitkovou vodu od topné kapaliny. Při nepřímém ohřevu se nejprve ohřívá technická (topná) kapalina a ta teprve předává...

Historie elektráren

Historie elektráren

Už od pradávna se lidé snaží využít přírodní zdroje a energie z nich pocházející ke svému prospěchu. Na dlouhá léta byla jedinou energií, kterou dokázalo lidstvo rozumně...

Akumulace elektřiny

Akumulace elektřiny

Skladování (akumulace) elektrické energie probíhá skrze baterie, které umí nahromadit její relativně velké množství pro využití i v době, kdy elektřina není vyráběna (nebo...